Myszołów

(Buteo buteo)

Morfologia:

  • Długość ciała: 46-58 cm
  • Masa ciała: 620-1360 g
  • Rozpiętość skrzydeł: 110-132 cm

Morfologia:

  • Długość ciała: 46-58 cm
  • Masa ciała: 620-1360 g
  • Rozpiętość skrzydeł: 110-132 cm

Występowanie:

Europa, Azja, Afryka, Północ Skandynawi, Północne krńce Rosji

Środowisko życia:

Lasy różnego typu, zwłaszcza ich obrzeża lub bardziej rozczłonkowane fragmenty, zadrzewienia śródpolne, kępy lub szpalery drzew w terenie otwartym.

Pożywienie:

małe ssaki, ptaki, gady, płazy, duże owady, dżdżownice

Rozmnażanie:

  • Dojrzałość płciowa: 2-3 rok życia
  • Okres godowy: Marzec-kwiecień
  • Długość ciąży: 33-35 dni
  • Liczba młodych: 2-3 jaj (wyjątkowo 4-5)

Ochrona gatunkowa:

Ochronagatunkow: nie jest zagrożony wymarciem. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) - LC. W Polsce znajduje się pod ścisłą ochroną.

Ciekawostka:

Wiele osobników pozostaje w Polsce na zimę.