Orzeł przedni

(Aquila chrysaetos chrysaetos)

Morfologia:

  • Długość ciała: 79-95 cm
  • Masa ciała: 2900-6600 g
  • Rozpiętość skrzydeł: 190-230 cm

Morfologia:

  • Długość ciała: 79-95 cm
  • Masa ciała: 2900-6600 g
  • Rozpiętość skrzydeł: 190-230 cm

Występowanie:

Europa, Azja aż do zachodniej Syberii

Środowisko życia:

Lasy w sąsiedztwie rozległych łąk, doliny rzeczne ze starodrzewami, góry.

Pożywienie:

Ssaki średniej wielkości, Ptaki, Gryzonie, Króliki, Zające, Świstaki, Kuropatwy, W mniejszym stopniu gady i padlina

Rozmnażanie:

  • Dojrzałość płciowa: 4-5 lat
  • Okres godowy: Wczesna wiosna
  • Długość ciąży: ok. 43 dni
  • Liczba młodych: 1-3 w odstępach 3-5 dni

Ochrona gatunkowa:

Czerwona Lista Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody gatunek zaliczony do kategorii NT – bliski zagrożenia. Według Polskiej Czerwonej Księgi jest to gatunek silnie zagrożony wyginięciem na terenie Polski.

Ciekawostka:

Podczas łowów specjalizują się w nagłym ataku z powietrza.