Myszołowiec Towarzyski

(Parabuteo unicinctus)

Morfologia:

  • Długość ciała: 68–80 cm
  • Masa ciała: 515-900 g
  • Rozpiętość skrzydeł: 103-119 cm

Morfologia:

  • Długość ciała: 68–80 cm
  • Masa ciała: 515-900 g
  • Rozpiętość skrzydeł: 103-119 cm

Występowanie:

Niziny Ameryki Południowej, Średnie wyskokości Ameryki Połudiowej, Meksyk

Środowisko życia:

Zamieszkuje pustynie, obszary porośnięte suchymi zaroślami, sawanny, tereny rolnicze i bagniste otwarte tereny z rozproszonymi drzewami i fragmentami lasów. Odwiedza też tereny miejskie i podmiejskie, gdzie jest dostęp do wody i pożywienia. Nie występuje w lasach wilgotnych.

Pożywienie:

Ssaki, Króliki, Ptaki, Gady

Rozmnażanie:

  • Dojrzałość płciowa: 1 rok (w 2-3 roku życia zakładają stado)
  • Okres godowy: Wczesna wiosna
  • Długość ciąży: 33-36 dni
  • Liczba młodych: 2-4 jaj

Ochrona gatunkowa:

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) - LC.

Ciekawostka:

Gnieździ się na ogół na kaktusach i araukariach. Jako jedyny ptak tworzy grupy rodzinne do 10 osobników i poluje stadnie zachowując strukturę socjalną i dzieląc się funkcjami podczas polowania.