Jeleń Szlachetny

(Cervus elephus)

Morfologia:

 • Długość ciała: 175-265 cm
 • Wysokość w kłębie: 75-140cm
 • Długość ogona: 10-22cm
 • Masa ciała: 75-350kg
 • Długość życia: 12-15 lat maksymalnie 23 lata

Morfologia:

 • Długość ciała: 175-265 cm
 • WWysokość w kłębie: 75-140cm
 • DDługość ogona: 10-22cm
 • Masa ciała: 75-350kg
 • Długość życia: 12-15 lat maksymalnie 23 lata

Występowanie:

Europa, Ameryka Północna

Środowisko życia:

Lasy liściaste, Lasy mieszane z bogatym podszytem, Obrzeża lasu w sąsiedztwie pól, Młodniki w borach sosnowych

Pożywienie:

Trawy, Rośliny zielne, Krzewinki, Młode pędy, Liście drzew i krzewów, Grzyby, Kora drzew i krzewów, Porosty, Żołędzie, Bukiew

Rozmnażanie:

 • Dojrzałość płciowa: 1,5-2 lata
 • Okres godowy: Druga połowa września
 • Długość ciąży: 230dni
 • Liczba młodych: Jendo (rzadziej dwa)

Ochrona gatunkowa:

Według Czerwona Lista Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN Red List) gatunek zaliczony do kategorii Lc – oznaczającej mniejsze ryzyko zagrożenia. Szacunkowa populacja w Polsce ok 229 tys. osobników w 2019 roku.

Ciekawostka:

Rykowisko, czyli okres godowy jelenia, należy do najbardziej fascynujących zjawisk przyrodniczych. Samce jeleni corocznie pod koniec zimy zrzucają stare poroże, a następnie nasadzają nowe.