Płomykówka

(Tyto alba)

Morfologia:

  • Długość ciała: 30-39 cm
  • Masa ciała: 290-370 g
  • Rozpiętość skrzydeł: 80-98 cm

Morfologia:

  • Długość ciała: 30-39 cm
  • Masa ciała: 290-370 g
  • Rozpiętość skrzydeł: 80-98 cm

Występowanie:

Wszystkie kontynenty oprócz Antarktyki.

Środowisko życia:

Otwarte, urozmaicone krajobrazy rolnicze z wsiami, zagrodami oraz kościołami. Nie buduje gniazda, a jaja składa bezpośrednio na podłożu, w ustronnym miejscu na poddaszu lub strychu.

Pożywienie:

Małe gryzonie, Małe ptaki, Żaby

Rozmnażanie:

  • Dojrzałość płciowa: 2 lata
  • Okres godowy: Wiosna-wczesna jesień
  • Długość ciąży: 30-34 dni
  • Liczba młodych: 4-7 jaj (nawet do 15)

Ochrona gatunkowa:

Gatunek chroniony, zagrożony likwidacją dogodnych miejsc lęgowych w wyniku remontów strychów i wież.

Ciekawostka:

Chętnie magazynują pokarm na później. W niewielkim stopniu mogą odkładać tłuszcz na zimę, muszą więc w tym okresie mieć regularny dostęp do pożywienia.