Kura domowa

(Gallus gallus domesticus)

Morfologia:

  • Długość ciała: 30-100 cm
  • Masa ciała: 220-600 g

Morfologia:

  • Długość ciała: 30-100 cm
  • Masa ciała: 220-600 g

Występowanie:

Hodowana na całym świecie

Środowisko życia:

Wyróżnia się różne typy hodowli kurdomowyc: system klatkowy wielkoformatowy, wolierowy oraz wolnowybiegowy. Prowadzi naziemny tryb życia. Lata słabo, na niewielkie odległości.

Pożywienie:

Ziarno, Owady, Inne bezgręgowce

Rozmnażanie:

  • Dojrzałość płciowa: 5-18 miesiąc (w zależności od gatunku)
  • Okres godowy: Prawie cały rok
  • Długość ciąży: 2-4 tygodnie
  • Liczba młodych: do 340 jaj

Ochrona gatunkowa:

Nie jest to gatunek zagrożony wymarciem. Brak w ewidencji Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych.

Ciekawostka:

Udomowienie kury prawdopodobnie miało miejsce już w II tysiącleciu p.n.e. na Półwyspie Indyjskim. W Chinach hodowano kurę już w 1000 r p.n.e. W 500 r p.n.e. W Polsce w Biskupinie kury hodowano już w roku 500 p.n.e. Ówczesne kury miały lepiej rozwinięte skrzydła, prawdopodobnie więc lepiej latały.