Daniel zwyczajny

(Dama dama)

Morfologia:

 • Długość ciała: 130–150 cm
 • Wysokość w kłębie: 105 cm
 • Długość ogona: 15-25 cm (od góry czarny, od spodu biały)
 • Masa ciała: 65–120 kg
 • Długość życia: 12-15 maksymalnie 25 lat

Morfologia:

 • Długość ciała: 130–150 cm
 • WWysokość w kłębie: 105 cm
 • DDługość ogona: 15-25 cm (od góry czarny, od spodu biały)
 • Masa ciała: 65–120 kg
 • Długość życia: 12-15 maksymalnie 25 lat

Występowanie:

Europa, Azja Mniejsza

Środowisko życia:

Zajmuje różne siedliska, od suchych i gorących po zimne i wilgotne, Rzadkie lasy, Obrzeża lasów, Czasami pola uprawne i łąki, Występuje na wysokościach do ok. 1000 m n.p.m

Pożywienie:

Rośliny zielne, Młode gałązki drzew i krzewów, Mchy, Liście drzew i krzewów, Mchy

Rozmnażanie:

 • Dojrzałość płciowa: 2 lata
 • Okres godowy: Październik-listopad
 • Długość ciąży: 230dni
 • Liczba młodych: Jedno, czasem dwa, (rzadziej trzy)

Ochrona gatunkowa:

Według Czerwona Lista Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN Red List) gatunek zaliczony do kategorii LC – oznaczającej mniejsze ryzyko zagrożenia. Szacunkowa populacja w Polsce ok 400 osobników w 2007 roku.

Ciekawostka:

Daniele mają doskonały wzrok i słuch dzięki czemu mogą wypatrzeć i wyczuć zagrożenie z dużej odległości.